Επειδή ο server δεν είναι απλώς ένας ακόμη Η/Υ αλλά η βάση του δικτύου σας, η Τεχνικη Α.Ε. σας προτείνει τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα για να αποτελέσουν τη βάση της επιχείρησης σας.
Υποστηρίζουμε την ανάγκη ύπαρξης backup σε κάθε επιχείρηση. Πέρα λοιπόν από τις υπηρεσίες backup που προσφέρει παρέχει και τα απαραίτητα αποθηκευτικά μέσα για αυτό όπως εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, USB sticks κ.α..
Σίγουρα η αυτοματοποίση του backup σε συστήματα NAS με περισσοτερους του ενος δίσκου μας εγγυάτει την μηδενική απώλεια δεδομένων.

Η ύπαρξη του κατάλληλου UPS για προστασία του server  ή του τηλεφωνικού σας κέντρου θα θωρακίσει τον εξοπλισμό μας από εναλλαγές στην τάση ή ξαφνική διακοπή του ρεύματος που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες όπως απώλεια δεδομένων ή και καταστροφή συστημάτων.


   
     
 
APC LogoCONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων