Διαδραστικοί Πίνακες
Ο διαδραστικός πίνακας λειτουργεί με το χέρι, με άχρωμο μαρκαδόρο ή με οποιοδήποτε αντικείμενο.
Με ένα απλό άγγιγμα στην επιφάνεια του πίνακα, μπορείτε κάνετε εισαγωγή κειμένου ή αντικειμένου. Η σωστή επιλογή του είναι το κρίσημο σημείο για μια μακρά και επιτυχημένη χρήση αυτού.

Βιντεοπροβολείς - 3LCD  EPSON & DLP BENQ

 
   


 
 
 


CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων